Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. 


Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji lokalnych środowisk na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia”. 

Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK?

Olimpiada Zdrowia PCK to czteroetapowy konkurs dla liderów zdrowia. Składa się z etapów: szkolnego, rejonowego/strefowego, okręgowego oraz ogólnopolskiego finału.

SZKOLNY -> REJONOWY / strefowy -> OKRĘGOWY -> FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej lokalnej społeczności akcję prozdrowotną - promującą zdrowy styl życia, która jest oceniana podczas etapu okręgowego Olimpiady, a następnie efekty prezentowane i oceniane są podczas finału.